Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / VERVREEMDING STOPPEN

VERVREEMDING STOPPEN
Afdeling

De massale intocht van niet-Europese vreemdelingen ontwricht onze samenleving. 83 % van de bevolkingsgroei van het afgelopen jaar is te wijten aan massa-immigratie.


Bij zowat alle aan de gang zijnde maatschappelijke problemen, gaande van het vrijwagen van de open groene ruimten over de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid, de fileproblematiek, het dalende onderwijsniveau tot de toenemende bevolkingsdichtheid, wordt de olifant in de kamer niet bij naam genoemd. En dan hebben we het nog niet over de cultureel-religieuze botsingen en de toenemende vreemdelingencriminaliteit.


Daarom pleit het Vlaams Belang voor een wettelijke regeling waarbij we als lokaal bestuur de immigratiedruk van antwoord kunnen dienen door het toepassen van een vestigingsstop.