Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / SORTEREN BELONEN, NIET BESTRAFFEN

SORTEREN BELONEN, NIET BESTRAFFEN
Afdeling

Driekwart van het huishoudelijk afval belandt in materiaalrecuperatie en krijgt een nieuw leven als grondstof of via hergebruik. Wij begrijpen zeer goed dat grondstoffen best zo veel mogelijk worden hergebruikt en dat de onderdelen van producten worden gerecycleerd op het einde van hun levensduur. Wie goed sorteert, mag daarvoor dan ook worden beloond.

Het Vlaams Belang wil daarom dat inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog eens extra moeten betalen voor deze dienstverlening. Wie aan het milieu en zijn leefomgeving denkt door een bezoek aan het containerpark, moet dat dan ook gratis kunnen doen.