Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK

CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK
Afdeling

Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de onveiligheid verhoogt. Dat gaat dus heel wat verder dan een politieoptreden ten aanzien van straat- en geweldcriminaliteit. Nultolerantie moet ook gelden voor druggebruik, vandalisme en werkelijke overlast. Voor het verbaal of fysiek intimideren van onder meer meisjes, vrouwen en homo’s. En al zeker voor rellende jongeren die de politie willen tonen wie in hun wijk de baas is. Het is belangrijk dat justitie hier een lik-op-stukbeleid voert.


Amper 40 procent van de misdrijven wordt aangegeven. We moeten de aangiftebereidheid daarom stimuleren via het beter bekend maken van de elektronische aangifte. Ook het aantal feiten dat via deze weg kan worden aangegeven, moet uitgebreid worden.


Onlosmakelijk hiermee verbonden wil het Vlaams Belang dat slachtoffers door de politie of parket worden geïnformeerd over het concrete gevolg dat aan hun aangifte werd gegeven en, in geval van vervolging van de dader, over de uitgesproken sanctie.